Kaptan & Tayfa

Kaptan Servisi Hakkında

Kurumsal sistemler için gerekli Liman MYS bileşenidir. Sunucu servisi olarak kurulmaktadır. İstemcilere kurulan Tayfa ile kendi özel protokolü üzerinden haberleşmektedir.

Kaptan'ın görevleri:

 • MS Aktif Dizin veya Açık Kaynak Kodlu SAMBA DC gibi domain kontrolcüleri üzerindeki organizasyon birimlerine göre kullanıcı ve bilgisayar politikalarını listeleme

 • İstemci cihazlardan Tayfa servisi yardımı ile politika loglarını toplama.

 • İstemci cihazlardan Tayfa servisi yardımı ile envanter bilgilerini çekme.

 • Tek bir merkezden tayfalar üzerindeki logları yönetebilme ve yönlendirebilmeyi sağlar.

 • Tayfa servislerinin güncelliğini kontrol eder.

 • Tayfa servislerinin lisans yönetimini sağlar.

Tayfa Servisi Hakkında

Politika ile yönetilmek istenen GNU/Linux istemcilerde kurulu servistir. İstemci üzerinde, MS Aktif Dizin veya açık kaynak kodlu SAMBA üzerinde tanımlı kullanıcı ve bilgisayar politikalarını indirip uygulamakla yükümlüdür.

Tayfa servisi; bilgisayar politikalarını ilk olarak makine başlarken, kullanıcı politikalarını ise kullanıcı giriş yaparken çekmektedir. Daha sonrasında varsayılan olarak politika tipine göre farklı zaman aralıklarında güncellemeleri kontrol etmektedir. Fakat tayfa politikasının güncellenmesi ile birlikte bu süre değiştirilebilmektedir.

Tayfa’nın görevleri:

 • Kullanıcılar ve Bilgisayarlar için organizasyon birimine uygun politikaları kontrol etme ve değişiklik varsa veya uygulamada problem varsa güncelleme yapma.

 • Politikaların doğruluğunu kontrol etme.

 • Politikaları uygulama.

 • Politika sonuçlarını kontrol edip logları kaptan sunucusuna gönderme.

 • Bilgisayar ile ilgili envanter kayıtlarını değişim durumunda kaptan sunucusuna gönderme.

 • Tayfa üzerinde yeni politika geliştirildi ise kaptan üzerinden sorgulama ve indirme.

Last updated