Yedekten Dönüş

Liman MYS, yedekten dönüş işlemleri için PostgreSQL veritabanı ve eklenen eklentilerin bulunduğu /liman/extensions/ klasörü taşınması gerekmektedir.

Yedekten dönüş süreci

1. Yeni Liman kurulumu yapılır

Standart şekilde bir Liman kurulumu yapılır.

2. Eski veritabanının silinmesi ve Yedek alınan veritabanının eklenmesi

Yeni kurulan veritabanı içeriğinin silinmesi için aşağıdaki şekilde komut çalıştırılmalıdır.
psql -U postgres -c "drop database liman"
Bu adımdan sonra daha önce alınan yedek SQL için yedek geri döndürmesi yapılabilecektir. Öncelikle tekrar parola öğrenilir:
cat /liman/server/.env | grep DB_PASSWORD | cut -d"=" -f2
Daha sonra bu parola bilgisi ile SQL yedeği geri yüklenir:
psql -f liman_yedek.sql liman --dbname=postgresql://liman:[email protected]:5432/liman

3. APP_key eklenmesi

Yedek alınan Liman Sunucusundaki APP_key, yeni /liman/server/.env dosyası içerisindeki APPkey ile değiştirilir.

4. Liman servisinin ve render'ın yeniden başlatılması

Liman servisi ve render yeniden başlatılmalıdır.
sudo systemctl restart liman-render >
sudo systemctl restart liman-socket >
sudo systemctl restart liman-system

5. Yedeklenen eklentilerin yüklenmesi

Daha önce yedeklenen eklentiler, yeni sisteme eklenmesi sağlanır.