Oracle Linux 8.x Sunucu

1. Selinux'un Kapatılması

Kurulum sonrasında sistem genelinde sorun yaşanmaması için selinux kapatılması gerekmektedir.

Bunun için /etc/selinux/config dosyasına gidilerek SELINUX=permissive satırı aşağıdaki gibi düzenlenir.

# SELINUX=permissive
SELINUX=disable

Sunucu yeniden başlatılır.

2. PHP 7.3'ün Etkinleştirilmesi

PHP'nin 7.3 sürümü için gerekli depolar eklenir ve sürüm etkinleştirilir.

sudo dnf install dnf-utils http://rpms.remirepo.net/enterprise/remi-release-8.rpm -y
yum module reset php -y
yum module enable php:remi-7.3 -y

3. Postgresql-13'ün Etkinleştirilmesi

Postgresql-13 sürümü için gerekli depolar eklenir ve sürüm etkinleştirilir.

sudo dnf install https://download.postgresql.org/pub/repos/yum/reporpms/EL-8-x86_64/pgdg-redhat-repo-latest.noarch.rpm -y
yum module reset postgresql -y
yum module enable postgresql:13 -y

4. Kurulum için Gerekli Depoların Eklenmesi

Kurulumun doğru sonuçlanabilmesi için aşağıdaki depolar eklenmeli ve gerekli paketler el ile kurulmalıdır.

sudo dnf install https://dl.fedoraproject.org/pub/epel/epel-release-latest-8.noarch.rpm -y
wget https://github.com/acikdepo/acikdepo.github.io/blob/master/rpms/python3-websockify-0.9.0-1.el8.noarch.rpm?raw=true -O websokify.rpm
sudo yum install ./websockify.rpm -y

5. Kurulumun Gerçekleştirilmesi

Liman paketini indirebilmek için Açıklab deposundan indirilir.

wget https://github.com/limanmys/core/releases/download/release.master.646/liman-1.10-646.rpm -O liman.rpm

Paketler güncellenir ve liman paketi kurulur.

sudo yum update -y
sudo yum install ./liman.rpm -y

6. Ek Yapılandırmalar Yapılır

Ldap sertifikalarını etkinleştirmek için aşağıdaki komut çalıştırılır. Aksi halde domain entegtasyonlarında bağlantı hatası alınacaktır.

file=/etc/openldap/ldap.conf; grep -q '^TLS_REQCERT' $file && sed -i 's/^TLS_REQCERT.*/TLS_REQCERT allow/' $file || echo 'TLS_REQCERT allow' >> $file

7. Yönetici Parolasının Oluşturulması

Kurulum sonrasında ilk yapılması gereken Yönetici parolası oluşturmak. Bunun için aşağıdaki komutlar ile sudo yetkili kullanıcı ile yönetici hesabı oluşturulur:

sudo limanctl administrator

Bu adım sonunda karşınıza liman web arayüzünden giriş yapacağınız kullanıcı adı ve parolanız çıkacaktır. Liman'ı kurduğunuz sunucunun ip adresini web tarayıcınız üzerine yazıp bu bilgiler ile giriş yaparsanız Liman'ın Web arayüzüne giriş yapmış olacaksınız.

Yeni Yöntem

sudo setenforce 0
sudo yum module reset php -y
sudo yum module enable php:remi-8.1 -y
sudo dnf install -y https://download.postgresql.org/pub/repos/yum/reporpms/EL-8-x86_64/pgdg-redhat-repo-latest.noarch.rpm
sudo dnf -qy module disable postgresql
sudo dnf install https://dl.fedoraproject.org/pub/epel/epel-release-latest-8.noarch.rpm -y
wget https://github.com/limanmys/core/releases/download/release.master.731/liman-1.11-731.rpm
sudo yum install ./liman-1.11-731.rpm -y

Last updated