Oracle Linux (RHEL based) 8.x Sunucu

1. PHP 8.1'in Etkinleştirilmesi

PHP'nin 8.1 sürümü için gerekli depolar eklenir ve sürüm etkinleştirilir.

sudo dnf install dnf-utils http://rpms.remirepo.net/enterprise/remi-release-8.rpm -y
yum module reset php -y
yum module enable php:remi-8.1 -y

2. Postgresql-15'in Etkinleştirilmesi

Postgresql-15 sürümü için gerekli depolar eklenir ve sürüm etkinleştirilir.

sudo dnf install https://download.postgresql.org/pub/repos/yum/reporpms/EL-8-x86_64/pgdg-redhat-repo-latest.noarch.rpm -y
yum module reset postgresql -y
yum module enable postgresql:15 -y

3. Kurulumun Gerçekleştirilmesi

Liman paketini indirebilmek için Açıklab deposundan indirilir.

curl -fsSL https://rpm.nodesource.com/setup_20.x | sudo bash -
yum install -y nodejs

sudo dnf install https://dl.fedoraproject.org/pub/epel/epel-release-latest-8.noarch.rpm -y
wget https://github.com/limanmys/core/releases/download/release.2.0/liman-2.0-916.rpm -O liman.rpm

Paketler güncellenir ve liman paketi kurulur.

sudo yum update -y
sudo yum install ./liman-2.0-916.rpm -y

4. Ek Yapılandırmalar Yapılır

LDAP sertifikalarını etkinleştirmek için aşağıdaki komut çalıştırılır. Aksi halde domain entegrasyonlarında bağlantı hatası alınacaktır.

file=/etc/openldap/ldap.conf; grep -q '^TLS_REQCERT' $file && sed -i 's/^TLS_REQCERT.*/TLS_REQCERT allow/' $file || echo 'TLS_REQCERT allow' >> $file

5. Yönetici Parolasının Oluşturulması

Kurulum sonrasında ilk yapılması gereken Yönetici parolası oluşturmak. Bunun için aşağıdaki komutlar ile sudo yetkili kullanıcı ile yönetici hesabı oluşturulur:

sudo limanctl administrator

Bu adım sonunda karşınıza liman web arayüzünden giriş yapacağınız kullanıcı adı ve parolanız çıkacaktır. Liman'ı kurduğunuz sunucunun ip adresini web tarayıcınız üzerine yazıp bu bilgiler ile giriş yaparsanız Liman'ın Web arayüzüne giriş yapmış olacaksınız.

Last updated