Links

Güncelleme

Liman MYS 1.x sürümlerinden 1.11 sürümüne güncellenmesi için aşağıdaki akış izlenebilir.

Pardus ve Ubuntu

Güncel paketi indirip kuruyoruz.
wget https://github.com/limanmys/core/releases/download/release.master.732/liman-1.11-732.deb
sudo apt install ./liman-1.11-732.deb
PostgreSQL sürümünü güncellememiz gerekiyor, bunun için aşağıdaki yolu izleyebilirsiniz. Öncesinde SQL yedeğini almakta fayda var.
pg_lsclusters
sudo pg_dropcluster --stop 15 main
// alttaki komutta hata alınır ise terminalin locale değişkenlerini aktarması önlenir
sudo pg_upgradecluster 13 main
sudo systemctl start postgresql
// Liman açıldığından emin olduktan sonra aşağıdaki komutlar çalıştırılır.
sudo apt remove postgresql-13
PHP 7.3 paketinin kaldırıldığından emin olunması için aşağıdaki komut çalıştırılır.
sudo apt autoremove
İşlem hazır, Liman MYS 1.11 sürümü aktif.

Redhat

yum module reset php -y
yum module enable php:remi-8.1 -y
sudo dnf install -y https://download.postgresql.org/pub/repos/yum/reporpms/EL-8-x86_64/pgdg-redhat-repo-latest.noarch.rpm
sudo dnf -qy module disable postgresql
wget https://github.com/limanmys/core/releases/download/release.master.731/liman-1.11-731.rpm
sudo yum install ./liman-1.11-731.rpm
sudo /usr/pgsql-15/bin/postgresql-15-setup initdb
cp /var/lib/pgsql/data/pg_hba.conf /var/lib/pgsql/15/data/pg_hba.conf
sudo systemctl stop postgresql*
su postgres
/usr/pgsql-15/bin/pg_upgrade --old-bindir=/usr/bin/ --new-bindir=/usr/pgsql-15/bin/ --old-datadir=/var/lib/pgsql/data/ --new-datadir=/var/lib/pgsql/15/data/
sudo systemctl start postgresql-15
sudo systemctl enable postgresql-15
// Bunu çalıştırmadan önce liman'ın aktif şekilde veritabanının taşındığından emin olun!
./delete_old_cluster.sh (Postgresql klasörünün içerisinde mevcut)
sudo yum remove postgresql
Last modified 4mo ago