Oracle Linux 8.x Sunucu

1. Selinux'un Kapatılması

Kurulum sonrasında sistem genelinde sorun yaşanmaması için selinux kapatılması gerekmektedir.
Bunun için /etc/selinux/config dosyasına gidilerek SELINUX=permissive satırı aşağıdaki gibi düzenlenir.
1
# SELINUX=permissive
2
SELINUX=disable
Copied!
Sunucu yeniden başlatılır.

2. PHP 7.3'ün Etkinleştirilmesi

PHP'nin 7.3 sürümü için gerekli depolar eklenir ve sürüm etkinleştirilir.
1
sudo dnf install dnf-utils http://rpms.remirepo.net/enterprise/remi-release-8.rpm -y
2
yum module reset php -y
3
yum module enable php:remi-7.3 -y
Copied!

3. Postgresql-13'ün Etkinleştirilmesi

Postgresql-13 sürümü için gerekli depolar eklenir ve sürüm etkinleştirilir.
1
sudo dnf install https://download.postgresql.org/pub/repos/yum/reporpms/EL-8-x86_64/pgdg-redhat-repo-latest.noarch.rpm -y
2
yum module reset postgresql -y
3
yum module enable postgresql:13 -y
Copied!

4. Kurulum için Gerekli Depoların Eklenmesi

Kurulumun doğru sonuçlanabilmesi için aşağıdaki depolar eklenmeli ve gerekli paketler el ile kurulmalıdır.
1
sudo dnf install https://dl.fedoraproject.org/pub/epel/epel-release-latest-8.noarch.rpm -y
2
wget http://ftp.pbone.net/mirror/vault.centos.org/8.1.1911/cloud/x86_64/openstack-ussuri/Packages/p/python3-websockify-0.9.0-1.el8.noarch.rpm
3
sudo yum install ./python3-websockify-0.9.0-1.el8.noarch.rpm
Copied!

5. Kurulumun Gerçekleştirilmesi

Liman paketini indirebilmek için Açıklab depoları sisteme eklenir.
1
abra kadabra
Copied!
Paketler güncellenir ve liman paketi kurulur.
1
sudo yum update -y
2
sudo yum install liman -y
Copied!

6. Yönetici Parolasının Oluşturulması

Kurulum sonrasında ilk yapılması gereken Yönetici parolası oluşturmak. Bunun için aşağıdaki komutlar ile sudo yetkili kullanıcıda iken liman kullanıcısına giriş yapılır ve yönetici hesabı oluşturulur:
1
sudo su liman
2
sudo php /liman/server/artisan administrator
Copied!
Bu adım sonunda karşınıza liman web arayüzünden giriş yapacağınız kullanıcı adı ve parolanız çıkacaktır. Liman'ı kurduğunuz sunucunun ip adresini web tarayıcınız üzerine yazıp bu bilgiler ile giriş yaparsanız Liman'ın Web arayüzüne giriş yapmış olacaksınız.