Pardus 21.x Sunucu
Liman Pardus 21.x sunucu sürümünü desteklemektedir. Liman paketleri Aciklab DEB depolarında bulunmaktadır. Fakat liman paketinin bağımlı olduğu paketlerden (PHP ve PostgreSQL) dolayı farklı depoların eklemesi önerilmektedir.

1. Pardus 21'de PHP 7.3 yükleme

Pardus 21.x resmi depolarında PHP 7.3 paketleri olmadığı için aşağıdaki depo eklenmesi gerekmektedir:
1
sudo sh -c 'echo "deb https://packages.sury.org/php/ bullseye main" > /etc/apt/sources.list.d/php.list'
2
sudo apt install gnupg2 ca-certificates -y
3
wget -qO - https://packages.sury.org/php/apt.gpg | sudo apt-key add -
4
sudo apt update
Copied!

2. Pardus 21'de PostgreSQL 13.x yükleme

Pardus 21.x resmi depolarında PostgreSQL güncel 13.x paketleri olmadığı için aşağıdaki depo eklenmesi gerekmektedir:
1
sudo sh -c 'echo "deb http://apt.postgresql.org/pub/repos/apt bullseye-pgdg main" > /etc/apt/sources.list.d/pgdg.list'
2
wget --quiet -O - https://www.postgresql.org/media/keys/ACCC4CF8.asc | sudo apt-key add -
3
sudo apt update
Copied!

3. Liman paketi için Aciklab deposunun eklenmesi

Depo üzerinden Liman MYS kurmak için öncelikle Liman'ın bulunduğu AcikLab deposunu sisteminize eklemeniz gerekmektedir. Öncelikle aşağıdaki iki komut ile depo adresini paket kaynak listenize eklemelisiniz:.
1
echo "deb [arch=amd64] http://depo.aciklab.org/ bullseye main" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/acikdepo.list
2
sudo wget -qO - http://depo.aciklab.org/public.key | sudo apt-key add -
Copied!

4. Depodan Liman paketini yükleme

Bu adımdan sonra Liman MYS'yi yükleyebilirsiniz:
1
sudo apt update
2
sudo apt install liman
Copied!

5. Yönetici parolası oluşturma

Kurulum sonrasında ilk yapılması gereken Yönetici parolası oluşturmak. Bunun için aşağıdaki komutlar ile sudo yetkili kullanıcıda iken liman kullanıcısına giriş yapılır ve yönetici hesabı oluşturulur:
1
sudo su liman
2
php /liman/server/artisan administrator
Copied!
Bu adım sonunda karşınıza liman web arayüzünden giriş yapacağınız kullanıcı adı ve parolanız çıkacaktır. Liman'ı kurduğunuz sunucunun ip adresini web tarayıcınız üzerine yazıp bu bilgiler ile giriş yaparsanız Liman'ın Web arayüzüne giriş yapmış olacaksınız.
Last modified 14d ago