Yeni Eklenti Oluşturma
Bu başlık altında yeni eklenti oluşturma yollarından ve eklenti şablonlarından bahsedilecektir.

Liman MYS üzerinde eklenti oluşturmak için izlenmesi gereken adımlar şu şekildedir.

 • Sol alttaki sistem ayarları ikonuna tıklanarak ayarlar sayfası açılır.
 • Ayarlar sayfasındaki sekmelerden "İnce Ayarlar" sekmesi seçilir.
 • Gelişmiş sekmesi seçilir.
 • Eklenti geliştirici modu "Aktif" hale getirilir.
Eklenti Geliştirici Modu

 • Bu işlemlerin ardından Eklentiler sekmesine girilir.
Eklentiler sayfası
 • Yeni düğmesine tıklanır
 • Eklentimizin ismini gireriz. İsim sadece harflerden oluşmalıdır ve boşluk içermemelidir. Eklenti isminde Türkçe karakter de kullanılamaz fakat eklenti oluşturulduktan sonra eklentinin görünen adı istenildiği gibi değiştirilebilir. Bu kısımdan da bahsedeceğiz.
 • Eklentinin şablonu seçilir. Şablonlarımızdan daha detaylı bahsedeceğiz.
 • Seçilmesi gereken şablon "PHP 7.3 + OOP Training" seçeneğidir, eğer bu konuda bilgiliyseniz diğer seçenekleri de seçebilirsiniz.

Eklentiyi oluşturduktan sonra eklenti ayarları sayfasına otomatik yönlendirilir.
Bu kısımda gelin alanları birlikte inceleyelim.
 • Anahtarı Zorunlu Kıl: Bu alan lisanslı eklentileriniz için gereklidir.
 • Destek Email'i: Eklentinin içerisindeki destek düğmesinin gideceği e-posta adresini göstermektedir.
 • Logo (Font awesome): Sol menüde eklentinin gözükeceği ikonu ifade eder. (ör. fas fa-bolt)
 • Paket bağımlılıkları: Eklentinin çalışması için gereken paketleri bu kısımda belirtiriz. (ör. dnsutils php7.3-ldap php-smbclient)
 • Versiyon: Eklentinin versiyon kodudur.
 • Ayar Doğrulama Fonksiyonu/Betiği: Çalıştırılacak doğrulama fonksiyonu belirtilir.
 • Gerekli Minimum Liman Sürüm Kodu: Eklentinin çalışacağı Liman sürümünü belirleriz.
 • Servis Adı ya da Kontrol Portu: Eklentinin çalışması için açık olması gereken port veya servisi bu kısımda belirtiriz.
 • SSL Sertifikası Eklenecek Portlar: Portlardan Liman'a SSL sertifikası eklenerek bağlantı işlemi sağlanmaktadır. (ör. LDAP 636 portu ve sertifikası)
 • Eklenti Görünen Adı: Eklentinin arayüzde (sunucuya eklenti eklerken vs.) görünecek adıdır. Bu kısımda eklenti adında bulunan karakter kısıtlamaları geçerli değildir. Türkçe karakter, boşluk veya özel karakter kullanılabilir. Yukarıdaki resimde görüldüğü gibi tüm Türkçe alfabeyi ve bazı özel karakterlerle boşluğu içeren bir isim verilebilmiştir.
Yeni Oluşturulmuş Eklenti
Aşağıdaki örnekte görüldüğü üzere; bir sunucuya eklenti ekleme kısmında, eklentiyi oluştururken verilen Eklenti Adı değil de sonrasında eklenti ayarlarında ayarlanılan Eklenti Görünen Adı belirmektedir.

Bu seçenek ile geliştirilen eklentilerde nesne yönelimli yapı bulunmamaktadır. Kod okunulabilirliği ve bakımı açısından zordur ancak geliştirmeyi en kolay bu şablon ile yapabilirsiniz.

Sizler için temel şablonların oluşturulmadığı, komponent örneklerinin bulunmadığı saf eklenti yapısıdır.

Bu eklenti yapısı Liman'ı yeni öğrenecekler için tasarlanmıştır. Tüm komponentlerin örneklerinin bulunduğu, dosyalamanın kod bakımı ve okunulabilirliği açısından en iyi formudur. Bu eklentileri geliştirirken JavaScript ve nesne yönelimli PHP bilgisine ihtiyaç duyulmaktadır.
Export as PDF
Copy link
On this page
Eklenti Oluşturmak
Gerekli Ayarların Gerçekleştirilmesi
Eklenti Sayfası ve Yeni Eklenti Oluşturmak
Yeni Eklenti Ayarları
Eklenti Şablonları
PHP 7.3
PHP 7.3 + OOP
PHP 7.3 + OOP Training