Yeni Eklenti Oluşturma
Bu başlık altında yeni eklenti oluşturma yollarından ve eklenti şablonlarından bahsedilecektir.

Eklenti Oluşturmak

Liman MYS üzerinde eklenti oluşturmak için izlenmesi gereken adımlar şu şekildedir.

Gerekli Ayarların Gerçekleştirilmesi

 • Sol alttaki sistem ayarları ikonuna tıklanarak ayarlar sayfası açılır.
 • Ayarlar sayfasındaki sekmelerden "İnce Ayarlar" sekmesi seçilir.
 • Gelişmiş sekmesi seçilir.
 • Eklenti geliştirici modu "Aktif" hale getirilir.
Eklenti Geliştirici Modu

Eklenti Sayfası ve Yeni Eklenti Oluşturmak

 • Bu işlemlerin ardından Eklentiler sekmesine girilir.
Eklentiler sayfası
 • Yeni düğmesine tıklanır.
Yeni Eklenti Oluşturma Ekranı
 • Eklentimizin ismini gireriz. İsim sadece harflerden oluşmalıdır ve boşluk içermemelidir.
 • Eklentimizin şablonunu seçeriz. Şablonlarımızdan daha detaylı bahsedeceğiz.
 • Seçmemiz gereken şablon "PHP 7.3 + OOP Training" seçeneğidir, eğer bu konuda bilgiliyseniz diğer seçenekleri de seçebilirsiniz.

Yeni Eklenti Ayarları

Eklenti Ayarları Sayfası
Bu kısımda gelin alanları birlikte inceleyelim.
 • Anahtarı Zorunlu Kıl: Bu alan lisanslı eklentileriniz için gereklidir.
 • Destek Email'i: Eklentinin içerisindeki destek düğmesinin gideceği e-posta adresini göstermektedir.
 • Logo (Font awesome): Sol menüde eklentinin gözükeceği ikonu ifade eder. (ör. fas fa-bolt)
 • Paket bağımlılıkları: Eklentinin çalışması için gereken paketleri bu kısımda belirtiriz. (ör. dnsutils php7.3-ldap php-smbclient)
 • Versiyon: Eklentinin versiyon kodudur.
 • Ayar Doğrulama Fonksiyonu/Betiği: Çalıştırılacak doğrulama fonksiyonu belirtilir.
 • Gerekli Minimum Liman Sürüm Kodu: Eklentinin çalışacağı Liman sürümünü belirleriz.
 • Servis Adı ya da Kontrol Portu: Eklentinin çalışması için açık olması gereken port veya servisi bu kısımda belirtiriz.
 • SSL Sertifikası Eklenecek Portlar: Portlardan Liman'a SSL sertifikası eklenerek bağlantı işlemi sağlanmaktadır. (ör. LDAP 636 portu ve sertifikası)
Yeni Oluşturulmuş Eklenti

Eklenti Şablonları

PHP 7.3

Bu seçenek ile geliştirilen eklentilerde nesne yönelimli yapı bulunmamaktadır. Kod okunulabilirliği ve bakımı açısından zordur ancak geliştirmeyi en kolay bu şablon ile yapabilirsiniz.

PHP 7.3 + OOP

Sizler için temel şablonların oluşturulmadığı, komponent örneklerinin bulunmadığı saf eklenti yapısıdır.

PHP 7.3 + OOP Training

Bu eklenti yapısı Liman'ı yeni öğrenecekler için tasarlanmıştır. Tüm komponentlerin örneklerinin bulunduğu, dosyalamanın kod bakımı ve okunulabilirliği açısından en iyi formudur. Bu eklentileri geliştirirken JavaScript ve nesne yönelimli PHP bilgisine ihtiyaç duyulmaktadır.
Last modified 3mo ago