Yeni Eklenti Oluşturma

Bu başlık altında yeni eklenti oluşturma yollarından ve eklenti şablonlarından bahsedilecektir.

Eklenti Oluşturmak

Liman MYS üzerinde eklenti oluşturmak için izlenmesi gereken adımlar şu şekildedir.

Gerekli Ayarların Gerçekleştirilmesi

 • Sol alttaki sistem ayarları ikonuna tıklanarak ayarlar sayfası açılır.

 • Ayarlar sayfasındaki sekmelerden "İnce Ayarlar" sekmesi seçilir.

 • Gelişmiş sekmesi seçilir.

 • Eklenti geliştirici modu "Aktif" hale getirilir.

Eklenti Sayfası ve Yeni Eklenti Oluşturmak

 • Bu işlemlerin ardından Eklentiler sekmesine girilir.

 • Yeni düğmesine tıklanır

 • Eklentimizin ismini gireriz. İsim sadece harflerden oluşmalıdır ve boşluk içermemelidir. Eklenti isminde Türkçe karakter de kullanılamaz fakat eklenti oluşturulduktan sonra eklentinin görünen adı istenildiği gibi değiştirilebilir. Bu kısımdan da bahsedeceğiz.

 • Eklentinin şablonu seçilir. Şablonlarımızdan daha detaylı bahsedeceğiz.

 • Seçilmesi gereken şablon "PHP 7.3 + OOP Training" seçeneğidir, eğer bu konuda bilgiliyseniz diğer seçenekleri de seçebilirsiniz.

Yeni Eklenti Ayarları

Eklentiyi oluşturduktan sonra eklenti ayarları sayfasına otomatik yönlendirilir.

Bu kısımda gelin alanları birlikte inceleyelim.

 • Anahtarı Zorunlu Kıl: Bu alan lisanslı eklentileriniz için gereklidir.

 • Destek Email'i: Eklentinin içerisindeki destek düğmesinin gideceği e-posta adresini göstermektedir.

 • Logo (Font awesome): Sol menüde eklentinin gözükeceği ikonu ifade eder. (ör. fas fa-bolt)

 • Paket bağımlılıkları: Eklentinin çalışması için gereken paketleri bu kısımda belirtiriz. (ör. dnsutils php7.3-ldap php-smbclient)

 • Versiyon: Eklentinin versiyon kodudur.

 • Ayar Doğrulama Fonksiyonu/Betiği: Çalıştırılacak doğrulama fonksiyonu belirtilir.

 • Gerekli Minimum Liman Sürüm Kodu: Eklentinin çalışacağı Liman sürümünü belirleriz.

 • Servis Adı ya da Kontrol Portu: Eklentinin çalışması için açık olması gereken port veya servisi bu kısımda belirtiriz.

 • SSL Sertifikası Eklenecek Portlar: Portlardan Liman'a SSL sertifikası eklenerek bağlantı işlemi sağlanmaktadır. (ör. LDAP 636 portu ve sertifikası)

 • Eklenti Görünen Adı: Eklentinin arayüzde (sunucuya eklenti eklerken vs.) görünecek adıdır. Bu kısımda eklenti adında bulunan karakter kısıtlamaları geçerli değildir. Türkçe karakter, boşluk veya özel karakter kullanılabilir. Yukarıdaki resimde görüldüğü gibi tüm Türkçe alfabeyi ve bazı özel karakterlerle boşluğu içeren bir isim verilebilmiştir.

Aşağıdaki örnekte görüldüğü üzere; bir sunucuya eklenti ekleme kısmında, eklentiyi oluştururken verilen Eklenti Adı değil de sonrasında eklenti ayarlarında ayarlanılan Eklenti Görünen Adı belirmektedir.

Eklenti Şablonları

PHP 7.3

Bu seçenek ile geliştirilen eklentilerde nesne yönelimli yapı bulunmamaktadır. Kod okunulabilirliği ve bakımı açısından zordur ancak geliştirmeyi en kolay bu şablon ile yapabilirsiniz.

PHP 7.3 + OOP

Sizler için temel şablonların oluşturulmadığı, komponent örneklerinin bulunmadığı saf eklenti yapısıdır.

PHP 7.3 + OOP Training

Bu eklenti yapısı Liman'ı yeni öğrenecekler için tasarlanmıştır. Tüm komponentlerin örneklerinin bulunduğu, dosyalamanın kod bakımı ve okunulabilirliği açısından en iyi formudur. Bu eklentileri geliştirirken JavaScript ve nesne yönelimli PHP bilgisine ihtiyaç duyulmaktadır.

Last updated