Links

Görev (Task)

Paket yükleme&kaldırma ve benzeri tüm uzun süren işlemleri arkaplanda çalıştırıp arayüzde çıktıları göstermeyi kolaylaştıran Task(Görev) componentini öğreneceğiz.
Eklentinizde bazı durumlarda uzun süren işlemler yaptırmanız gerekebilir. Bu gibi durumlarda Task componentini kullanabilirsiniz.

Task Soyut Sınıfından Türeyen Bir Sınıf Oluşturmak

  • OOP eklenti klasör yapısında öncelikle app klasöründe Tasks isminde bir klasör oluşturuyoruz ve InstallPackage.php dosyası oluşturuyoruz.
  • Task soyut sınıfındaki değişkenleri yaptıracağımız işe göre override ediyoruz.
<?php
namespace App\Tasks;
use Liman\Toolkit\Formatter;
use Liman\Toolkit\RemoteTask\Task;
class InstallPackage extends Task
{
protected $command = "DEBIAN_FRONTEND=noninteractive apt install @{:package} -qqy";
protected $sudoRequired = true;
protected $control = "apt\|dpkg";
public function __construct(array $attributes = []){
if(!isset($attributes["package"])){
throw new \Exception("Package name is required");
}
$this->attributes = $attributes;
$this->logFile = Formatter::run(
"/tmp/install-package-{:package}.txt",
["package" => $attributes["package"]]
);
$this->checkCommand = Formatter::run(
"apt list --installed | grep {:package}",
["package" => $attributes["package"]]
);
}
}
Değişken
Tip
Açıklama
$command
string
Çalıştırılacak komut metni.
$logFile
string
Komutun çıktılarının saklanacağı konum.
$sudoRequired
boolean
Sudo gerekli ise true olmalıdır. (opsiyonel)
$control
string
İşlemin bitip bitmediğini anlamak için gerekli grep kontrol deseni.
$attributes
array
Komut metninde değişken kullandıysanız değişkenlerin değerlerinin tanımlanması gereken dizi. (opsiyonel)
$checkCommand
string
İşlemin başarıyla bitip bitmediğinin kontrolünü sağlayan komut. (opsiyonel)

Görevleri Çalıştırmak

  • Controller içerisinde bir fonksiyon tanımlıyoruz ve routes.php içerisinde gerekli tanımlamaları yapıyoruz.
public function installPackage()
{
validate([
'package_name' => 'required|string',
]);
return respond(
view('task', [
'tasks' => [
0 => [
'name' => 'InstallPackage',
'attributes' => [
'package' => request('package')
]
]
]
]),
200
);
}
  • Bu fonksiyon geriye task componentini çalıştırmanız için gerekli HTML verisini döndürür.
  • Birden fazla task tasks dizisi içerisinde tanımlanabilir böyle bir durumda görevler kuyruklanır ve sırayla çalıştırılır.

Blade İçerisinde Task Componentinin Kullanımı

  • Tercihe bağlı olarak Görev componenti bir Modal içerisinde gösterilebilir.
@component('modal-component',[
"id" => "taskModal",
"title" => "Görev İşleniyor",
])
@endcomponent
  • Bu şekilde bir modal tanımlanabilir.
function installPackage(package_name){
showSwal('{{__("Yükleniyor...")}}', 'info');
let formData = new FormData();
formData.append("package_name", package_name);
request("{{API('install_package')}}", formData, function(response){
$('#taskModal').find('.modal-body').html(JSON.parse(response).message);
$('#taskModal').modal("show");
Swal.close();
}, function(response){
let error = JSON.parse(response);
showSwal(error.message, 'error', 2000);
});
}
  • Görevi başlatmak için de bu şekilde javascript ile ajax çağrısı yapılır ve Task modal'ının içerisine eklenir.