Görev (Task)

Paket yükleme&kaldırma ve benzeri tüm uzun süren işlemleri arkaplanda çalıştırıp arayüzde çıktıları göstermeyi kolaylaştıran Task(Görev) componentini öğreneceğiz.

Eklentinizde bazı durumlarda uzun süren işlemler yaptırmanız gerekebilir. Bu gibi durumlarda Task componentini kullanabilirsiniz.

Task Soyut Sınıfından Türeyen Bir Sınıf Oluşturmak

 • OOP eklenti klasör yapısında öncelikle app klasöründe Tasks isminde bir klasör oluşturuyoruz ve InstallPackage.php dosyası oluşturuyoruz.

 • Task soyut sınıfındaki değişkenleri yaptıracağımız işe göre override ediyoruz.

<?php
namespace App\Tasks;

use Liman\Toolkit\Formatter;
use Liman\Toolkit\RemoteTask\Task;

class InstallPackage extends Task
{
  protected $command = "DEBIAN_FRONTEND=noninteractive apt install @{:package} -qqy";
  protected $sudoRequired = true;
  protected $control = "apt\|dpkg";

  public function __construct(array $attributes = []){
    if(!isset($attributes["package"])){
      throw new \Exception("Package name is required");
    }
    $this->attributes = $attributes;
    $this->logFile = Formatter::run(
      "/tmp/install-package-{:package}.txt", 
      ["package" => $attributes["package"]]
    );
    $this->checkCommand = Formatter::run(
      "apt list --installed | grep {:package}", 
      ["package" => $attributes["package"]]
    );
  }
}

Değişken

Tip

Açıklama

$command

string

Çalıştırılacak komut metni.

$logFile

string

Komutun çıktılarının saklanacağı konum.

$sudoRequired

boolean

Sudo gerekli ise true olmalıdır. (opsiyonel)

$control

string

İşlemin bitip bitmediğini anlamak için gerekli grep kontrol deseni.

$attributes

array

Komut metninde değişken kullandıysanız değişkenlerin değerlerinin tanımlanması gereken dizi. (opsiyonel)

$checkCommand

string

İşlemin başarıyla bitip bitmediğinin kontrolünü sağlayan komut. (opsiyonel)

Görevleri Çalıştırmak

 • Controller içerisinde bir fonksiyon tanımlıyoruz ve routes.php içerisinde gerekli tanımlamaları yapıyoruz.

	public function installPackage()
	{
		validate([
			'package_name' => 'required|string',
		]);
		return respond(
			view('task', [
				'tasks' => [
					0 => [
						'name' => 'InstallPackage',
						'attributes' => [
							'package' => request('package')
						]
					]
				]
			]),
			200
		);
	}
 • Bu fonksiyon geriye task componentini çalıştırmanız için gerekli HTML verisini döndürür.

 • Birden fazla task tasks dizisi içerisinde tanımlanabilir böyle bir durumda görevler kuyruklanır ve sırayla çalıştırılır.

Blade İçerisinde Task Componentinin Kullanımı

 • Tercihe bağlı olarak Görev componenti bir Modal içerisinde gösterilebilir.

@component('modal-component',[
  "id" => "taskModal",
  "title" => "Görev İşleniyor",
])
@endcomponent
 • Bu şekilde bir modal tanımlanabilir.

  function installPackage(package_name){
    showSwal('{{__("Yükleniyor...")}}', 'info');
    let formData = new FormData();
    formData.append("package_name", package_name);
    request("{{API('install_package')}}", formData, function(response){
      $('#taskModal').find('.modal-body').html(JSON.parse(response).message);
      $('#taskModal').modal("show"); 
      Swal.close();
    }, function(response){
      let error = JSON.parse(response);
      showSwal(error.message, 'error', 2000);
    });
  }
 • Görevi başlatmak için de bu şekilde javascript ile ajax çağrısı yapılır ve Task modal'ının içerisine eklenir.

Last updated