Links

JS Yardımcı Fonksiyonları

Arayüzde işlemler yaparken kullanabileceğiniz genel Javascript yardımcı fonksiyonlarından bahsedeceğiz.

showSwal

showSwal fonksiyonu Sweetalert2 için kullandığımız yardımcı fonksiyondur. Hızlı ve basit bir şekilde Swal ateşlemenizi sağlar. Örnek kullanımı aşağıdaki gibidir.
showSwal("Yükleniyor...", "info", 2500);
Argüman
Açıklama
Veri Tipi
message
Göstermek istediğiniz mesaj.
String
type
Gösterilen Swal'ın türü. (info, danger, error...)
String
time
Ne kadar süre gösterilecek (ms bazında)
Integer

API

Bu fonksiyon hem Javascript, hem de PHP tarafımızda bulunmaktadır. Bu fonksiyona Rotalar sayfasında girdiğimiz isim değişkenini verdikten sonra bize request atacağımız url'yi döndürmektedir. Örnek kullanım aşağıdaki gibidir.
API("get_files")

Request

Request fonksiyonu Liman eklentilerinde kullandığımız en önemli fonksiyonlardan biridir. Controllerlar veya dış kaynak bir API üzerinden veri almamızı sağlar. Gelin örnek bir request fonksiyonunu inceleyelim.
let data = new FormData()
request("url", data, function(response) {
console.log(response);
}, function(error) {
console.log(error);
});
Bu fonksiyon belirlediğimiz url'ye bir POST requesti göndermektedir. Bu requestin sonucunda dönen veriye response, hata alırsak dönen veriye de error denmektedir. Gelin argüman listesi ve detaylarına bakalım.
Argüman
Açıklama
Veri Tipi
url
İstek gönderilmesini istediğimiz endpoint.
String
data
POST requestte göndereceğimiz ek veriler.
FormData
response
Yanıt geldiğinde yapılacak işlemlerin fonksiyonu
Function
error
Hata oluştuğunda yapılacak işlemlerin fonksiyonu
Function
showSwal("{{__('Yükleniyor...')}}", 'info');
let data = new FormData();
request("{{API('list_files')}}", data, function(response){
$("#filesTable").html(response).find("table").dataTable(dataTablePresets("normal"));
Swal.close();
}, function(response){
response = JSON.parse(response);
showSwal(response.message, 'error');
});

jQuery Fonksiyonları

Liman üzerinde jQuery kullanıldığı için istediğiniz tüm jQuery işlemlerinden faydalanabilirsiniz.