JS Yardımcı Fonksiyonları

Arayüzde işlemler yaparken kullanabileceğiniz genel Javascript yardımcı fonksiyonlarından bahsedeceğiz.

showSwal

showSwal fonksiyonu Sweetalert2 için kullandığımız yardımcı fonksiyondur. Hızlı ve basit bir şekilde Swal ateşlemenizi sağlar. Örnek kullanımı aşağıdaki gibidir.

showSwal("Yükleniyor...", "info", 2500);

API

Bu fonksiyon hem Javascript, hem de PHP tarafımızda bulunmaktadır. Bu fonksiyona Rotalar sayfasında girdiğimiz isim değişkenini verdikten sonra bize request atacağımız url'yi döndürmektedir. Örnek kullanım aşağıdaki gibidir.

API("get_files")

Request

Request fonksiyonu Liman eklentilerinde kullandığımız en önemli fonksiyonlardan biridir. Controllerlar veya dış kaynak bir API üzerinden veri almamızı sağlar. Gelin örnek bir request fonksiyonunu inceleyelim.

let data = new FormData()
request("url", data, function(response) {
  console.log(response);
}, function(error) {
  console.log(error);
});

Bu fonksiyon belirlediğimiz url'ye bir POST requesti göndermektedir. Bu requestin sonucunda dönen veriye response, hata alırsak dönen veriye de error denmektedir. Gelin argüman listesi ve detaylarına bakalım.

showSwal("{{__('Yükleniyor...')}}", 'info');
let data = new FormData();
request("{{API('list_files')}}", data, function(response){
  $("#filesTable").html(response).find("table").dataTable(dataTablePresets("normal"));
  Swal.close();
}, function(response){
  response = JSON.parse(response);
  showSwal(response.message, 'error');
});

jQuery Fonksiyonları

Liman üzerinde jQuery kullanıldığı için istediğiniz tüm jQuery işlemlerinden faydalanabilirsiniz.

Last updated