Toolkit Kullanımı

Toolkit, Liman eklentilerinin geliştirilmesini kolaylaştırmak için çeşitli yardımcılar ve sınıflar sağlayan bir kütüphanedir.

Örnekler

Distro

use Liman\Toolkit\OS\Distro;
Distro::debian('apt install nano -y')
  ->centos('yum install nano -y')
  ->runSudo();
Distro::debian("echo 'debian'")
  ->centos("echo 'centos'")
  ->centos6("echo 'centos6'")
  ->centos7("echo 'centos7'")
  ->pardus19("echo 'pardus19'")
  ->pardus192("echo 'pardus19.2'")
  ->pardus193("echo 'pardus19.3'")
  ->ubuntu("echo 'ubuntu'")
  ->ubuntu1804("echo 'ubuntu18.04'")
  ->ubuntu2004("echo 'ubuntu20.04'")
  ->ubuntu2010("echo 'ubuntu20.10'")
  ->default("echo 'Hiçbiri değil'")
  ->run();

Command

use Liman\Toolkit\Shell\Command;
echo Command::run('hostname');
Command::runSudo('hostnamectl set-hostname @{:hostname}', [
  'hostname' => request('hostname')
]);
use Liman\Toolkit\Shell\SSHEngine;
SSHEngine::init(
  request('ipAddress'),
  request('username'),
  request('password')
);
Command::bindEngine(SSHEngine::class);
echo Command::run('hostname');

Formatter

use Liman\Toolkit\Formatter;
echo Formatter::run('hostnamectl set-hostname @{:hostname}', [
  'hostname' => request('hostname')
]);

//output: hostnamectl set-hostname pardus

Validation

Dökümantasyon

validate([
  'hostname' => 'required|string'
]);

Last updated