Links
Comment on page

Toolkit Kullanımı

Toolkit, Liman eklentilerinin geliştirilmesini kolaylaştırmak için çeşitli yardımcılar ve sınıflar sağlayan bir kütüphanedir.

Örnekler

Distro

use Liman\Toolkit\OS\Distro;
Distro::debian('apt install nano -y')
->centos('yum install nano -y')
->runSudo();
Distro::debian("echo 'debian'")
->centos("echo 'centos'")
->centos6("echo 'centos6'")
->centos7("echo 'centos7'")
->pardus19("echo 'pardus19'")
->pardus192("echo 'pardus19.2'")
->pardus193("echo 'pardus19.3'")
->ubuntu("echo 'ubuntu'")
->ubuntu1804("echo 'ubuntu18.04'")
->ubuntu2004("echo 'ubuntu20.04'")
->ubuntu2010("echo 'ubuntu20.10'")
->default("echo 'Hiçbiri değil'")
->run();

Command

use Liman\Toolkit\Shell\Command;
echo Command::run('hostname');
Command::runSudo('hostnamectl set-hostname @{:hostname}', [
'hostname' => request('hostname')
]);
use Liman\Toolkit\Shell\SSHEngine;
SSHEngine::init(
request('ipAddress'),
request('username'),
request('password')
);
Command::bindEngine(SSHEngine::class);
echo Command::run('hostname');

Formatter

use Liman\Toolkit\Formatter;
echo Formatter::run('hostnamectl set-hostname @{:hostname}', [
'hostname' => request('hostname')
]);
//output: hostnamectl set-hostname pardus

Validation

validate([
'hostname' => 'required|string'
]);