Sunucuda Betik Çalıştırmak

Sunucu üzerinde Python, Bash ve Powershell betiklerini çalıştırma yöntemleri.

runScript fonksiyonu

Sunucumuzda betik çalıştırmak için runScript yardımcı fonksiyonumuzu kullanmaktayız. Bu fonksiyon eklentinin eklendiği sistem üzerinde Python, Bash ve Powershell betiklerini çalıştırmamızı sağlamaktadır.

Gerekli Ortamı Hazırlama

runScript fonksiyonunun çalışabilmesi için eklenti dizininiz altında bir scripts klasörü oluşturmamız ve betikleri bu klasörün içerisine yüklememiz gerekmektedir.

Kullanım Örneği

runScript fonksiyonunu kullanabilmek için bir controller oluşturmamız gerekmektedir. Bu controlleri doğru şekilde oluşturup rota tanımlamasını doğru şekilde yaptığımızı varsayalım.

public function run()
{
  // runScript function
  // 1st parameter: filename under scripts folder STRING
  // 2nd parameter: parameters STRING
  // 3nd parameter: run as sudo BOOL
  $script = runScript("example.py", "", false);
  return respond($script, 200);
}

Örnek Python Kullanımı

Controllerda tanımlamalarımızı yapıp ardından JavaScript tarafında request yardımcı fonksiyonumuz ile çağrımızı yaptığımızda betik çıktımızı alabiliriz.

#!/usr/bin/python3
print("Hello world!")

Bu Python betiğini yukarıdaki şekilde controller kısmında çağırıp önyüz çağrısı sonucu şu tarz bir çıktı almaktayız.

Bu örneği PHP 7.3 + OOP Training eklenti şablonunda bulabilirsiniz.

Last updated