Politika Hataları

İstemci üzerindeki uygulanan politikaların hata kodları

Politika Hataları

Tayfa'nın politika işlemesinin sonucunda bazı hata kodları döndürmektedir. Bu hata kodları ile politikanın neden işlenemediği anlaşılabilir.
test@client01:~$ gpupdate
Errors:
3: tayfa - Tayfa error codes (0x00020063)
Policy update error

Hata Kodları

Error Code
Pluıgin Name
Description
0x00100000
wallpaper_plugin
Xml parse failed
0x00100001
wallpaper_plugin
Image file not found
0x00100002
wallpaper_plugin
Image file is not valid image
0x00100003
wallpaper_plugin
Wallpaper set command run error
0x00110000
account_plugin
Xml parse failed
0x00110001
account_plugin
Addgorup command run error
0x00110002
account_plugin
Addgorup command returned error
0x00110003
account_plugin
Usermod command returned error
0x00110004
account_plugin
group file read error
0x00110005
account_plugin
groups command run error
0x00110006
account_plugin
Failed to open group file
0x00110007
account_plugin
Can not find local admin username
0x00110008
account_plugin
Can not generate password
0x00110009
account_plugin
Can not change local admin password
0x0011000A
account_plugin
Startup file write error
0x00120000
cert_plugin
Xml parse failed
0x00120001
cert_plugin
Certutil command returned error
0x00120002
cert_plugin
Openssl cert validation error
0x00120003
cert_plugin
Find command error
0x00120004
cert_plugin
system command run error
0x00120005
cert_plugin
Openssl command run error
0x00130000
crontab_plugin
Xml parse failed
0x00130001
crontab_plugin
crontab file open error
0x00130002
crontab_plugin
system command run error
0x00140000
filetransfer_plugin
Xml parse failed
0x00140001
filetransfer_plugin
Unable to get filename from smb uri
0x00140002
filetransfer_plugin
Unable to download file with smb
0x00140003
filetransfer_plugin
Unable to get filename from http url
0x00140004
filetransfer_plugin
Unable to download file with http
0x00140005
filetransfer_plugin
Archive extract error
0x00140006
filetransfer_plugin
File copy error
0x00140007
filetransfer_plugin
Chown Error
0x00140008
filetransfer_plugin
Archive analyse error
0x00140009
filetransfer_plugin
Command run error
0x00140009
filetransfer_plugin
Directory open error
0x0014000A
filetransfer_plugin
Stat returned error
0x0014000B
filetransfer_plugin
Chmod error
0x00150000
firefox_plugin
Xml parse failed
0x00150001
firefox_plugin
Unable to open firefox user file
0x00150002
firefox_plugin
Unable to add origin to db
0x00150003
firefox_plugin
Unable to add location to db
0x00150004
firefox_plugin
Failed to execute sqlite statement
0x00150005
firefox_plugin
Extension Download Error
0x00150006
firefox_plugin
Extension extraction error
0x00150007
firefox_plugin
Uanble to set extension file permissions
0x00150008
firefox_plugin
Unable to get extension info
0x00150009
firefox_plugin
Bookmark database is busy
0x00160000
hvlgreeter_plugin
Xml parse failed
0x00160001
hvlgreeter_plugin
Hvl-greeter package info get error
0x00160002
hvlgreeter_plugin
Unable to read keys from config file
0x00160003
hvlgreeter_plugin
config file open error
0x00160004
hvlgreeter_plugin
config file write error
0x00170000
launcher_plugin
Xml parse failed
0x00170001
launcher_plugin
launcher file open error
0x00180000
libreoffice_plugin
Xml parse failed
0x00180001
libreoffice_plugin
Setting file open error
0x00180002
libreoffice_plugin
Unable to download extension
0x00190000
network_plugin
Xml parse failed
0x00190001
network_plugin
connection file open error
0x00190002
network_plugin
uuid generate error
0x00190003
network_plugin
command run error
0x00190004
network_plugin
unable to load keys from file
0x00190005
network_plugin
unable to save keys to file
0x00190006
network_plugin
unable to open network device file
0x00190007
network_plugin
unable to open polkit file
0x00190008
network_plugin
Unable to read hvlcert settings file
0x00190009
network_plugin
Unable to write hvlcert settings file
0x001A0000
ntpservers_plugin
Xml parse failed
0x001A0001
ntpservers_plugin
Setting file edit error
0x001A0002
ntpservers_plugin
Setting file open error
0x001A0003
ntpservers_plugin
Setting file read error
0x001A0004
ntpservers_plugin
Setting file write error
0x001A0005
ntpservers_plugin
run command error
0x001B0000
package_plugin
Xml parse failed
0x001B0001
package_plugin
apt update failed
0x001B0002
package_plugin
source.list.d file open error
0x001B0003
package_plugin
source.list.d file write error
0x001B0004
package_plugin
apt install failed
0x001B0005
package_plugin
apt remove failed
0x001B0006
package_plugin
apt process fork failed
0x001B0007
package_plugin
apt execute error
0x001B0008
package_plugin
waitpid returned error
0x001B0009
package_plugin
unable to get package info
0x001B000A
package_plugin
failed to list upgradeable packages
0x001B000B
package_plugin
run command error
0x001B000C
package_plugin
unable to open deb control file
0x001B000D
package_plugin
unable to download deb file
0x001B000E
package_plugin
apt preferences content set error
0x001B000F
package_plugin
apt preferences file open error
0x001B0010
package_plugin
repo gpg-key add error
0x001B0011
package_plugin
smbc context allocate error
0x001B0012
package_plugin
smbc context initialize error
0x001B0013
package_plugin
smb file open error
0x001B0014
package_plugin
target file open error
0x001B0015
package_plugin
smb init error
0x001B0016
package_plugin
Apt broken
0x001B0017
package_plugin
Package file install error
0x001C0000
printer_plugin
Xml parse failed
0x001C0001
printer_plugin
unable to get printer name
0x001C0002
printer_plugin
unable to find ppd file
0x001C0003
printer_plugin
unable to create uri
0x001C0004
printer_plugin
lpadmin command run error
0x001C0005
printer_plugin
lpinfo command run error
0x001C0006
printer_plugin
cannot find uri
0x001C0007
printer_plugin
lpstat command run error
0x001C0008
printer_plugin
lpadmin fork error
0x001C0009
printer_plugin
lpadmin execute error
0x001C000A
printer_plugin
waitpid returned error
0x001C000B
printer_plugin
run command error
0x001C000C
printer_plugin
Printer list save error
0x001D0000
quota_plugin
Xml parse failed
0x001D0001
quota_plugin
run command error
0x001D0002
quota_plugin
disable quota command returned error
0x001D0003
quota_plugin
failed to run quotaoff command
0x001D0004
quota_plugin
failed to run quota check command
0x001D0005
quota_plugin
unable to open fstab file
0x001D0006
quota_plugin
unable to write fstab file
0x001D0007
quota_plugin
Unable to save quota report
0x001E0000
rsyslog_plugin
Xml parse failed
0x001E0001
rsyslog_plugin
config file open error
0x001F0000
service_plugin
Xml parse failed
0x001F0001
service_plugin
service activation error
0x001F0002
service_plugin
service deactivation error
0x001F0003
service_plugin
systemctl command run error
0x001F0004
service_plugin
run command error
0x00200000
sshd_plugin
Xml parse failed
0x00200001
sshd_plugin
undefined ssh item
0x00200002
sshd_plugin
sshd_config restore error
0x00200003
sshd_plugin
sshd_config open error
0x00200004
sshd_plugin
sshd_config write error
0x00200005
sshd_plugin
sshd_config backup error
0x00200006
sshd_plugin
run command error
0x00200007
sshd_plugin
Ssh public key write error
0x00210000
sssd_plugin
Xml parse failed
0x00210001
sssd_plugin
run command error
0x00210002
sssd_plugin
key file load error
0x00210003
sssd_plugin
Sssd config error: returning to default
0x00220000
startmenu_plugin
Xml parse failed
0x00220001
startmenu_plugin
key file load error
0x00220002
startmenu_plugin
startmenu file open error
0x00230000
sudoers_plugin
Xml parse failed
0x00230001
sudoers_plugin
syntax error in sudoers file
0x00230002
sudoers_plugin
unable to open sudoers file
0x00230003
sudoers_plugin
sudoers file validation check failed
0x00230004
sudoers_plugin
/etc/pam.d/sudo file open error
0x00230005
sudoers_plugin
/etc/pam.d/sudo file write error
0x00240000
tayfa_plugin
Xml parse failed
0x00240001
tayfa_plugin
run command error
0x00240002
tayfa_plugin
key file load error
0x00250000
usb_plugin
Xml parse failed
0x00250001
usb_plugin
udev file open error
0x00250002
usb_plugin
Usb device file open error
0x00250003
usb_plugin
Usb device file ioctl error
0x00270000
xfce_plugin
Xml parse failed
0x00270001
xfce_plugin
key file load error
0x00270002
xfce_plugin
key file save error
0x00270003
xfce_plugin
run command error
0x00270004
xfce_plugin
command returned error
0x00270005
xfce_plugin
Unable to get property for setting
0x00270006
xfce_plugin
Error getting default xsettings values
0x00270007
xfce_plugin
Error backing up default xsettings values
0x00270008
xfce_plugin
Failed to open backup file
0x00270009
xfce_plugin
Unable to set config
0x00280000
conky_plugin
Xml parse failed
0x00280001
conky_plugin
Unable to write conky file
0x00280002
conky_plugin
Unable to get conky package info
0x00280003
conky_plugin
run command error
0x00290000
gsettings_plugin
Xml parse failed
0x00290001
gsettings_plugin
run command failed
0x00290002
gsettings_plugin
set command returned error
0x002A0000
shortcuts_plugin
Xml parse failed
0x002A0001
shortcuts_plugin
run command failed
0x002A0002
shortcuts_plugin
command returned error
0x002C0000
samba_plugin
Xml parse failed
0x002C0001
samba_plugin
key file load error
0x002C0002
samba_plugin
key file save error
0x002C0003
samba_plugin
run command error
0x002C0004
samba_plugin
Unable to mount smb path
0x002C0005
samba_plugin
Unable to save cifs mount info
0x002C0006
samba_plugin
No krb5 ticket found
0x002D0000
power_plugin
Xml parse failed
0x002D0001
power_plugin
xfconf-query command returned error
0x002D0002
power_plugin
command run error
0x002D0003
power_plugin
gsettings command returned error
0x002E0000
grub_plugin
Xml parse failed
0x002E0001
grub_plugin
grub file read error
0x002E0002
grub_plugin
grub file write error
0x002E0003
grub_plugin
Update-grub command error
0x002E0004
grub_plugin
Unable to set grub password
0x002E0005
grub_plugin
Unable to open /etc/grub.d/10_linux
0x002E0006
grub_plugin
Unable to write /etc/grub.d/10_linux
0x002F0000
java_plugin
Xml parse failed
0x002F0001
java_plugin
Unable open setting file
0x002F0002
java_plugin
Unable to get file contents
0x002F0003
java_plugin
file write error
0x002F0004
java_plugin
Unable to get user home directory
0x002F0005
java_plugin
Unable to set java version
0x00300000
su_plugin
Xml parse failed
0x00300001
su_plugin
Setfacl Command run error
0x00310000
chrome_plugin
Xml parse failed
0x00310001
chrome_plugin
Unable to save chromium policy file
0x00310002
chrome_plugin
Unable to save chrome policy file
0x00310003
chrome_plugin
Unable to save chromium extension file
0x00310004
chrome_plugin
Unable to save chrome extension file
0x00310005
chrome_plugin
User pref insert error
0x00310006
chrome_plugin
User pref write error
0x00320000
bariyer_plugin
Xml parse failed
0x00320001
bariyer_plugin
Unable to get bariyer package info
0x00320002
bariyer_plugin
Unable to get setting file contents
0x00320003
bariyer_plugin
Unable to write setting file
0x00330000
startup_plugin
Xml parse failed
0x00330001
startup_plugin
File write error
0x00330002
startup_plugin
File download error
0x00340000
script_plugin
Xml parse failed
0x00340001
script_plugin
Script run error
0x00340002
script_plugin
Unable to download script
0x00350000
settings_plugin
Xml parse failed
0x00350001
settings_plugin
Config file dos not exist
0x00350002
settings_plugin
unable to load key file
0x00350003
settings_plugin
Json insert error
0x00350004
settings_plugin
Json file write error
0x00360000
ufw_plugin
Xml parse failed
0x00360001
ufw_plugin
Before rule change error
0x00360002
ufw_plugin
Ufw restart unsucessfull
0x00360003
ufw_plugin
Ufw command error
0x00360004
ufw_plugin
Unable to open ufw policy file
0x00360005
ufw_plugin
Unable to write ufw policy file
0x00360006
ufw_plugin
Unable to open sysctl file
0x00360007
ufw_plugin
Unable to write sysctl file
0x00360008
ufw_plugin
Invalid destination Ip
0x00360009
ufw_plugin
Unable to open before.rules file
0x0036000A
ufw_plugin
Unable to write before.rules file
0x0036000B
ufw_plugin
Invalid destination port
0x0036000C
ufw_plugin
Can not forward port. Port in use
0x00370000
shutdown_plugin
Xml parse failed
0x00370001
shutdown_plugin
Script write error
0x00370002
shutdown_plugin
Crontab file write error
0x00020001