kaptan.conf

Master Kaptan Ayarları
Eğer kaptan cluster şeklinde birden fazla sunucu ile kullanılacaksa. Bu sunuculardan 1 tanesi master olarak ayarlanmalıdır. Master kaptan sunucusu üzerinde yapılan ayarlar ve oluşturulan ssl sertifikaları otomatik olarak yardımcı(slave) kaptan’lara dağıtılır.
Lisans ekleme:
kaptan -i komutu ile makine id’si görüntülenebilir
Lisans,
kaptan -l lisans_dosyası_yolu
ya da
echo lisans_verisi | kaptan -c
komutlarıyla eklenebilir.
Postgresql kullanıcısı ekleme:
kaptan -q psql_user komutu ile postgresql e bağlantı kurulurken kullanılacak kullanıcı adı ve parolası girilebilir.
Mail kullanıcısı ekleme:
kaptan -n mail komutu ile smpt bağlantısı kurulurken kullanılacak kullanıcı adı ve parolası girilebilir.
İstemci token bilgisinin silinmesi (versiyon 0.90.1 den itibaren):
kaptan -t client_hostname (Ör: kaptan -t pardus01.pardus2.lab)
0.90.1 versiyonundan itibaren güvenlik sağlanması için kaptan tayfa iletişimi token kullanarak sağlanmaktadır. Her istemci için token üretilip sunucu ve istemci doğrulaması bu şekilde yapılmaktadır. Eğer İstemci token’ı kaybedilmiş veya değiştirilmişse bu komut kullanılarak istemcinin yeniden token alması sağlanabilir. client_hostname fqdn olarak yazılmalıdır.
Postgresql log makine ve kullanıcı tablolarının temizlenmesi
kaptan -p komutu kullanılarak tablolar temizlenebilir.
Slave kaptan sunucuları için token eklenmesi (versiyon 0.90.1 den itibaren):
Master kaptan sunucusu istemcilerde olduğu gibi küme içindeki diğer kaptan sunucularıyla konuşurken token kullanır. Erğer kümeye yardımcı(slave) kaptan eklenecekse ip bilgisiyle master sunucusunda token oluşturulması gerekecektir.
kaptan -s [SLAVE KAPTAN IP]
komutuyla token oluşturulup standart çıktıya verilecektir. Bu oluşturulan token yardımcı kaptan sunucusunun ayar dosyasına eklenmelidir.
Kaptan.conf ayarları
Aşağıdaki ayarlar /usr/share/kaptan/kaptan.conf içine eklenebilir.
smtp-port (Ör:smtp-port=2525): Mail sunucusuna bağlanılacak smtp portu.
smtp-address (Ör:smtp-address =10.20.3.20): Mail sunucusunun ip adresi veya host adı
postgresql-server-port (Ör:postgresql-server-port=5432): Postgresql sunucusuna bağlanılacak port.
postgresql-server-ip (Ör: postgresql-server-ip =10.20.3.20): Postgresql sunucusunun ip adresi
liman-address (Ör: liman-address =10.20.3.20): Bildirimler için liman sunucu adresi
liman-token (Ör: lliman-token=9ac18646-c484-3365-8385-7aab9434e88b): Bildirimler için Liman sunucusunda oluşturulmuş dış bildirim token’ı . Bu ayar kaptan sunucuları arasında paylaşılmamaktadır. Her sunucu için Liman üzerinde ayrı token’lar oluşturulmalıdır.
slave-kaptan-address (Ör:slave-kaptan-address=10.0.2.12): Yardımcı kaptan sunucularının ip adresleri. Bu ayar sadece master kaptan sunucusuna eklenmelidir. Virgül kullanarak birden fazla sunucu ip adresi eklenebilir.
master-kaptan-address (Ör:master-kaptan-address=10.0.2.7): Ana (master) kaptan sunucu adresi. Bu ayar sadece yardımcı (slave) kaptan sunucusuna eklenmelidir. Sadece bir adet ip adresi eklenebilir. (versiyon 0.90.1 den itibaren)
master-token (Ör:master-token=9ac18646-c484-3365-8385-7aab9434e88b): Ana (master) kaptan üzerinde oluşturulmuş (kaptan -s sunucu_ip komutu ile) slave sunucu token’ı. Bu ayar sadece yardımcı (slave) kaptan sunucusuna eklenmelidir. Sadece bir adet token bilgisi eklenebilir. (versiyon 0.90.1 den itibaren)
Tayfa Güncellemeleri:
Aşağıdaki ayar varsa sadece o makinelerdeki tayfa güncellenecek, yoksa hepsi güncellenecek.
Bash1allow-upgrade=pardus19g.pardus2.lab (tayfa deb paketi gönderilecekistemcilerin host adları)
Virgülle birden fazla istemci eklenebilir