0x00020063 - Ldap Sertifika Hatası

Downloaded ldap certificate is not valid
Nedenler:
 • Domain sertifikasına erişilemiyor ise bu hata alınabilir.
  1. 1.
   Ä°stemcinin izni olmayabilir.
  2. 2.
   Domain sunucusu kapalı olabilir.
  3. 3.
   Domain sunucusundaki sertifika geçersiz olabilir.
Kontrol:
İstemci üzerinden domain adresinin 636 portuna telnet atma denenir
[email protected]:~$ telnet acik.lab 636