0x00020063 - Ldap Sertifika Hatası

Downloaded ldap certificate is not valid

Nedenler:

  • Domain sertifikasına erişilemiyor ise bu hata alınabilir.

    1. İstemcinin izni olmayabilir.

    2. Domain sunucusu kapalı olabilir.

    3. Domain sunucusundaki sertifika geçersiz olabilir.

Kontrol:

İstemci üzerinden domain adresinin 636 portuna telnet atma denenir

test@client01:~$ telnet acik.lab 636

Last updated