Tayfa Sağlık Durumu

İstemci üzerindeki Tayfa ajanının sağlık durumunun kontrolü

Tayfa Sağlık Durumu

Tayfa kurulduktan sonra aşağıdaki komut yardımı ile Tayfa servisinin sağlık durumu kontrol edilebilir.

test@client01:~$ sudo tayfa -a
[sudo] password for test: 

Ad server is found: samba.acik.lab
Ad server ip: 10.0.2.4
Connection to ad is successfull
Ldap certificate validation is successful
Found ptr record for ad server
Kaptan server setting is found: 10.0.2.5
Ssl connection to kaptan server is successful
Machine krb5 ticket generation successful
Licence is found
All controls passed successfully

Tayfa servisinin sağlıklı çalışabilmesi aşağıdaki maddelerin sağlanması gerekmektedir. Aşağıdaki maddelerde hata olması durumunda yukarıdaki sağlık durumu kontrolünde hatalar gözükecektir.

1. Reverse Zone Çözümleme

Etki Alanında(Domain) ters dns kaydı (Reverse Zone) olmalıdır ve Etki Alanı Yöneticisinin (Domain Controller) Ip adresi çözümlenebilmelidir.

Kontrol: İstemci üzerinden aşağıdaki sorgu çalıştırılabilir.

test@client01:~$ host 10.0.2.4
4.2.0.10.in-addr.arpa domain name pointer samba.acik.lab.

2. LDAPS Bağlantısı

İstemcinin, Etki Alanının Denetleyicilerinin 636 ve 445 portlarına erişim yetkisi olmalıdır.

Kontrol: İstemci üzerinden aşağıdaki sorgu çalıştırılabilir.

test@client01:~$ telnet acik.lab 636
Trying 10.0.2.4...
Connected to acik.lab.
Escape character is '^]'.
test@client01:~$ telnet acik.lab 445
Trying 10.0.2.4...
Connected to acik.lab.
Escape character is '^]'.

3. Kaptan Erişimi

İstemciler Kaptan sunucularının 7777,7778 ve 8080 portlarına erişmesi gerekmektedir.

Kontrol: Aşağıdaki komut ile Kaptan sunucu portlarının erişimlerini kontrol edebilirsiniz.

test@client01:~$ telnet kaptan01.acik.lab 7777
Trying 10.0.2.5...
Connected to acik.lab.
Escape character is '^]'.
test@client01:~$ telnet kaptan01.acik.lab 7777
Trying 10.0.2.5...
Connected to acik.lab.
Escape character is '^]'.
test@client01:~$ telnet kaptan01.acik.lab 8080
Trying 10.0.2.5...
Connected to acik.lab.
Escape character is '^]'.

4. Kaptan Lisansı

Kullanılan Kaptan sunucusunun lisansının eklenmiş olması gerekmektedir.

Kontrol: Aşağıdaki komut ile lisans dosyasının çekilip çekilemediğini kontrol edebilirsiniz

sudo ls -la /usr/share/tayfa/database/licence

Last updated