Ağ Dosya Sistemleri

NFS (Network File System) Protokolü

Ağ Dosya Sistemi ya da kısaca NFS, Sun Microsystems tarafından 1984 yılında geliştirilmiştir. Ağ üzerindeki bir kaynağın birden fazla Linux bilgisayar tarafından yerel kaynakmış gibi kullanılmasını sağlar. Kapalı ağlarda kullanılmak için tasarlandığından herhangi bir güvenlik önlemi içermez.

Bu protokol ile paylaşımlara erişmek için aşağıdaki adımlar uygulanır.

 • Mount için dizin oluşturulur.

mkdir /dizin_adi
 • Paylaşım adresi oluşturulan dizine bağlanır.

mount –t nfs –o username=kullanici_adi sunucu:paylasim_dizinin_adresi /dizin_adi
 • Dizine erişilir.

cd /dizin_adi

SMB Protokolü

Ağ üzerindeki bir kaynağın hem Linux hem Windows bilgisayarlar tarafından yerel kaynakmış gibi kullanılmasını sağlar. NFS gibi kapalı ağlarda kullanılmak için tasarlanmıştır. Ancak, eklentiler ile trafik şifrelenebilir. Sambanın artıları aşağıdaki gibidir.

 • Linux ve Windows bilgisayarlar ortak olarak kullanabilir.

 • Bir ya da birden fazla dizin paylaşılabilir.

 • Windows bilgisayarlar yüklü yazıcıları paylaşabilir.

 • Ağı tarama imkanı sağlar.

 • Dosya izinleri için aktif dizin ile birlikte çalışabilir.

Bu protokol ile paylaşımlara erişmek için aşağıdaki adımlar uygulanır.

 • Mount için dizin oluşturulur.

mkdir /dizin_adi
 • Paylaşım adresi oluşturulan dizine bağlanır.

mount –t cifs –o username=kullanici_adi //sunucu/paylasim_dizinin_adresi /dizin_adi
 • Dizine erişilir.

cd /dizin_adi

Mount etmeden doğrudan erişmek için smbclient komutu kullanılır.

smbclient //sunucu/paylasim_dizinin_adresi –U kullanici_adi

Last updated