Açılış Sistemi

BIOS

Bilgisayarın beyni konumundaki bu bölüm donanımın kullanımını sağlayan küçük bir yazılımdır. Bilgisayarı oluşturan parçalarla donanımların kullanımını sağlayan driverler arasında iletişimi sağlar.

Bilgisayarın açılışı sırasında donanım kontrollerini yaparak hayati bir rol oynar.

MBR

Herhangi bir sabit diskin ilk sektörüdür. Disk içerisinde MBR alanı 512 bayt büyüklüğündedir.

Disk içerisindeki bölümlerin konumlarını belirler. İşletim sistemlerinin nereye ve nasıl kurulması gerektiğini belirler. İşletim sistemlerinin bilgisayarda açılabilmesi için önyükleme görevini yerine getirir.

Ayrıca MBR disklerde en fazla 4 birincil bölüm oluşturulabilmektedir. 2T üzerindeki bir diski bölümlendirememektedir. Bunun yerine GPT kullanılır.

Grub

GRUB, önyükleme(boot) sürecinin yüklenmesi ve yönetilmesi için gerekli olan eksiksiz bir programdır. Linux dağıtımlarında kullanılan en yaygın önyükleyicidir.

Önce işletim sisteminin çekirdeğini yükler. Çekirdek ise hemen ardından işletim sisteminin geri kalanını başlatır: kabuk, görüntü yöneticisi, masaüstü ortamı vb.

Kernel

Çekirdek , gerçek dosya sistemi bağlanana kadar İlk RAM Diski (initrd) kullanarak geçici bir kök dosya sistemi kurar. Çekirdek çalışmaya başladığı anda bir PID değeri alır ve bu 1 dir.

ps aux | grep "1"
root      1 0.0 0.0 171428 13564 ?    Ss  May05  13:04 /sbin/init splash

systemd

Eskiden çekirdeğin çalıştırdığı ilk program /sbin/init iken artık yerini systemd'ye bırakmıştır. init yapısında çalışma seviyeleri vardır ve servisler bu çalışma seviyelerine göre açılırlardı. Her bir çalışma seviyesi için, init tarafından başlatılan süreçler /etc/inittab dosyası içinde tanımlıdır.

Runlevel

Target Unit

Açıklama

0

runlevel0.target, poweroff.target

Poweroff target

Linux işletim sistemini çok kullanıcılı modda çalışır. İkinci seviyeden fark olarak NFS desteği bulunmaktadır.

1

runlevel1.target, rescue.target

Rescue yani kurtarma target’ı

Linux işletim sistemi tek kullanıcılı modda çalışır. Bu mod çoğunlukla bakım ve kurtarma için kullanılır. Varsayılan olarak ağ ayarları geçerli değildir.

2

runlevel2.target, multi-user.target

Çoklu kullanıcı target’ı (runlevel 2,runlevel 3 ve 4 aynı)

Linux işletim sistemi çok kullanıcılı modda çalışır fakat NFS sunucuları çalıştırılmaz ve NFS dosya sistemleri bağlanmaz.

3

runlevel3.target, multi-user.target

Çoklu kullanıcı target’ı (runlevel 2,runlevel 3 ve 4 aynı)

Linux işletim sistemini çok kullanıcılı modda çalışır. İkinci seviyeden fark olarak NFS desteği bulunmaktadır.

4

runlevel4.target, multi-user.target

Çoklu kullanıcı target’ı (runlevel 2,runlevel 3 ve 4 aynı)

Hiç bir şey tanımlanmamıştır.

5

runlevel5.target, graphical.target

Grafik ekranın başlatıldığı target

Üçüncü seviyenin yanı sıra, X Window sisteminin çalışmasını sağlar.

6

runlevel6.target, reboot.target

Reboot target

systemd-analyze

Last updated