Temel Disk Yönetimi

GNU/Linux sistemlerde disk yönetiminde en önemli komutlardan biri fdisk komutudur. fdisk ile temel olarak diskleri listeleyebilme, disk bölümlerini görüntüleyebilme, disk silme vs. gibi işlemleri yapmak mümkündür.

Makinedeki Diskleri Görüntülemek

fdisk komutunun l parametresi ile makinedeki tüm diskler listelenebilir.
[email protected]:~$ sudo fdisk -l
Disk /dev/sda: 8 GiB, 8589934592 bytes, 16777216 sectors
Disk model: VBOX HARDDISK
Units: sectors of 1 * 512 = 512 bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes
Disklabel type: dos
Disk identifier: 0xcee2368e
Device Boot Start End Sectors Size Id Type
/dev/sda1 * 2048 14776319 14774272 7G 83 Linux
/dev/sda2 14778366 16775167 1996802 975M 5 Extended
/dev/sda5 14778368 16775167 1996800 975M 82 Linux swap / Solaris

Belirli Bir Diski Görüntülemek

Listeleme komutundan dönen disklerden herhangi birini görüntülemek için,
[email protected]:~$ sudo fdisk -l /dev/sda1
Disk /dev/sda1: 7 GiB, 7564427264 bytes, 14774272 sectors
Units: sectors of 1 * 512 = 512 bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes
komutu kullanılabilir.

fdisk ile Disk Yönetimi

Değişiklik yapılacak diske karar verdikten sonra, ilgili diski fdisk komutuna parametre olarak vermemiz yeterlidir.
[email protected]:~$ sudo fdisk /dev/sda1
Welcome to fdisk (util-linux 2.33.1). Changes will remain in memory only, until you decide to write them. Be careful before using the write command.
The old ext4 signature will be removed by a write command.
Device does not contain a recognized partition table. Created a new DOS disklabel with disk identifier 0xb063fba4.
Command (m for help):
Yukarıdaki uyarıda belirtildiği gibi fdisk ile yapılacak tüm işlemler siz yazma komutunu çalıştırana kadar bellekte tutulmaktadır. Bu sebeple yazma işlemi yapılana kadar olan değişiklikleri geri alınabileceği bilinmeli, yazma işlemini dikkatli bir şekilde yapılması tavsiye edilmektedir.

fdisk İşlemleri

d : Bir disk bölümünü silmek için kullanılır.
p : Ekrana bölümleme tablosunu yazdırır.
n : Yeni bir bölüm oluşturmak için kullanılır.
w : Yazma komutudur, diskle alakalı tüm işlemler tamamlandıktan sonra kullanılır.

Gparted