Süreç ve Servis Yönetimi

Hedefler

 • süreçlerin listelenmesi ve yönetilmesi

Anahtar Kelimeler

 • Süreç, PID, PPID, UID

 • ps, kill, pkill, killall

Süreç Nedir

İşletim sistemi üzerinde ön planda ya da arka planda çalışan program parçalarından her birine process yani süreç denir. Süreçlerin yönetilebilmesi için bazı kavramların bilinmesi gerekmektedir.

 • Her bir sürecin kendisine ait bir süreç kimliği vardır (PID)

 • Her sürecin bir ata süreci vardır (PPID)

 • USER Sürecin sahibi olan kullanıcı.

 • TTY Kullanıcının o an yapmış oldığı kabuğu ifade eder.

 • COMMAND Süreci başlatan komutu ifade eder.

 • TIME Sürecin CPU'da harcadığı süre.

 • START Sürecin başladığı saat

 • STAT Sürecin o anki durumunu ifade eder.

  • -S : Sürecin beklemede olduğunu gösterir.

  • -R : Sürecin o an çalıştığını,CPU'da işlem gördüğünü belirtir.

  • -D : Süreç kesilemez bir şekilde uykuda.

  • -T : Sürecin debugger'da incelendiğini ya da durdurulduğunu gösterir.

  • -Z : Süreç zombi durumunda.

 • CPU kullanımının yüzde kaçının ilgili sürece ait olduğu %CPU sütununda gösterilir.

 • Sürecin belleğin yüzde kaçını kullandığı bilgisi %MEM sütununda gösterilir.

Süreçlerin İzlenmesi

ps

İşletim sistemi üzerinde o an çalışan işlemleri izleyebileceğimiz bir komuttur.

 PID TTY     TIME CMD
 487 pts/0  00:00:00 sudo
 488 pts/0  00:00:00 su
 489 pts/0  00:00:00 bash
 6543 pts/0  00:00:00 ps

Parametreler

En çok kullanılan parametreler aşağıdakilerdir:

-a: Belirli bir terminal kontrölündeki o an çalışan süreçleri listeler -u: Süreç sahiplerini de listeler -x: Bir kabul kontrolünde olmayan süreçleri listeler. (TTY sütununda ? ile ifade edilirler.)

Diğer parametreler:

 • -A : Sistemdeki bütün süreçleri listeler.

 • -r : Sadece çalışmakta olan süreçleri listeler.

 • -f : Süreçler arasındaki parent-child ilişkilerini gösterir.

 • -l : Uzun formatlı bir liste üretir.

 • -w : Bir sürecin komut satırı parametrelerini gösterir.

 • -C : Bir süreç ile birlikte o sürecin alt süreçlerini listeler.

 • T : Komutun girildiği terminalde başlatılan süreçleri listeler.

 • p : PID değeri girilen sürecin bilgilerini gösterir.

ps aux
USER    PID %CPU %MEM  VSZ  RSS TTY   STAT START  TIME COMMAND
root     1 0.0 0.9 21964 10076 ?    Ss  12:21  0:01 /sbin/init splash
root     2 0.0 0.0   0   0 ?    S  12:21  0:00 [kthreadd]
root     3 0.0 0.0   0   0 ?    I<  12:21  0:00 [rcu_gp]
root     4 0.0 0.0   0   0 ?    I<  12:21  0:00 [rcu_par_gp]
root     6 0.0 0.0   0   0 ?    I<  12:21  0:00 [kworker/0:0H-kblockd]
root     8 0.0 0.0   0   0 ?    I<  12:21  0:00 [mm_percpu_wq]
root     9 0.0 0.0   0   0 ?    S  12:21  0:00 [ksoftirqd/0]
root    10 0.0 0.0   0   0 ?    I  12:21  0:04 [rcu_sched]
root    11 0.0 0.0   0   0 ?    I  12:21  0:00 [rcu_bh]
root    12 0.0 0.0   0   0 ?    S  12:21  0:00 [migration/0]
root    14 0.0 0.0   0   0 ?    S  12:21  0:00 [cpuhp/0]
root    15 0.0 0.0   0   0 ?    S  12:21  0:00 [kdevtmpfs]
root    16 0.0 0.0   0   0 ?    I<  12:21  0:00 [netns]
root    17 0.0 0.0   0   0 ?    S  12:21  0:00 [kauditd]
root    18 0.0 0.0   0   0 ?    S  12:21  0:00 [khungtaskd]
root    19 0.0 0.0   0   0 ?    S  12:21  0:00 [oom_reaper]
root    20 0.0 0.0   0   0 ?    I<  12:21  0:00 [writeback]
root    21 0.0 0.0   0   0 ?    S  12:21  0:00 [kcompactd0]
root    22 0.0 0.0   0   0 ?    SN  12:21  0:00 [ksmd]
root    23 0.0 0.0   0   0 ?    SN  12:21  0:00 [khugepaged]
root    24 0.0 0.0   0   0 ?    I<  12:21  0:00 [crypto]
root    25 0.0 0.0   0   0 ?    I<  12:21  0:00 [kintegrityd]

top

Bir önceki ps komutu yalnızca o anki süreçleri listeleyen bir komuttur. Süreçler durumlarını dinamik olarak görüntülenmek isteniyorsa top komutu kullanılır.

top aynı zamanda sistem üzerindeki süreçlerin sayısını ve bu süreçlerin kaçınının çalıştığını, uyuduğunu, durduğunu ya da zombi sürece dönüştüğünü gösterir.

top - 15:33:12 up 4:48, 2 users, load average: 0.00, 0.00, 0.00
Tasks: 66 total,  1 running, 65 sleeping,  0 stopped,  0 zombie
%Cpu(s): 0.0 us, 0.0 sy, 0.0 ni,100.0 id, 0.0 wa, 0.0 hi, 0.0 si, 0.0 st
MiB Mem :  987.4 total,  820.8 free,   57.9 used,  108.7 buff/cache
MiB Swap:  975.0 total,  975.0 free,   0.0 used.  802.3 avail Mem

 PID USER   PR NI  VIRT  RES  SHR S %CPU %MEM   TIME+ COMMAND
  1 root   20  0 103664  9916  7916 S  0.0  1.0  0:00.75 systemd
  2 root   20  0    0   0   0 S  0.0  0.0  0:00.00 kthreadd
  3 root    0 -20    0   0   0 I  0.0  0.0  0:00.00 rcu_gp
  4 root    0 -20    0   0   0 I  0.0  0.0  0:00.00 rcu_par_gp
  6 root    0 -20    0   0   0 I  0.0  0.0  0:00.00 kworker/0:0H-kblockd
  8 root    0 -20    0   0   0 I  0.0  0.0  0:00.00 mm_percpu_wq
  9 root   20  0    0   0   0 S  0.0  0.0  0:00.06 ksoftirqd/0
  10 root   20  0    0   0   0 I  0.0  0.0  0:02.04 rcu_sched
  11 root   20  0    0   0   0 I  0.0  0.0  0:00.00 rcu_bh
  12 root   rt  0    0   0   0 S  0.0  0.0  0:00.10 migration/0
  13 root   20  0    0   0   0 I  0.0  0.0  0:07.80 kworker/0:1-events_power_efficient
  14 root   20  0    0   0   0 S  0.0  0.0  0:00.00 cpuhp/0
  15 root   20  0    0   0   0 S  0.0  0.0  0:00.00 kdevtmpfs
  16 root    0 -20    0   0   0 I  0.0  0.0  0:00.00 netns
  17 root   20  0    0   0   0 S  0.0  0.0  0:00.00 kauditd
  18 root   20  0    0   0   0 S  0.0  0.0  0:00.00 khungtaskd
  19 root   20  0    0   0   0 S  0.0  0.0  0:00.00 oom_reaper
  20 root    0 -20    0   0   0 I  0.0  0.0  0:00.00 writeback
  21 root   20  0    0   0   0 S  0.0  0.0  0:00.00 kcompactd0
  22 root   25  5    0   0   0 S  0.0  0.0  0:00.00 ksmd
  23 root   39 19    0   0   0 S  0.0  0.0  0:00.07 khugepaged
  24 root    0 -20    0   0   0 I  0.0  0.0  0:00.00 crypto

pstree

ps'den farklı olarak pstree, çalışan işlemleri bir ağaç yapısında gösterir. Bu sayede görsellik artar ve bir sürecin ebeveyn süreçlerini bulmak kolaylaşır.

pstree bazı sistemlerde kurulu gelmediğinden ötürü öncelikle sistem üzerine psmisc paketini kurmak gerekmektedir.

apt install psmisc

Paket kurulduktan sonra pstree komutu ile süreç ağacı görüntülenebilir.

liman@limanmys:~$ pstree
systemd─┬─agetty
    ├─cron
    ├─dbus-daemon
    ├─dhclient
    ├─liman_render───4*[{liman_render}]
    ├─liman_system───4*[{liman_system}]
    ├─nginx───nginx
    ├─php
    ├─php-fpm7.3───3*[php-fpm7.3]
    ├─postgres───16*[postgres]
    ├─python3
    ├─redis-server───3*[{redis-server}]
    ├─rsyslogd───3*[{rsyslogd}]
    ├─sshd─┬─2*[sshd───sshd───bash───sleep]
    │   ├─sshd───sshd───bash───pstree
    │   └─sshd───sshd───sftp-server
    ├─supervisord───9*[php]
    ├─systemd-journal
    ├─systemd-logind
    ├─systemd-timesyn───{systemd-timesyn}
    ├─systemd-udevd
    └─websockify

Süreçlerin Yönetilmesi

Tıpkı diğer işletim sistemlerinde olduğu gibi GNU/Linux sistemler üzerinde de kimi zaman bazı komut ya da programlar çalışmasını tamamlayamamaktadır. Bu da sistemin ya da ilgili komut/programın yanıt vermemesine sebep olmaktadır.

Yanıt vermeyen programlarla baş etmenin bazı zamanlarda tek çözümü programa ait süreç veya süreçlerin durdurulmasıdır.

Bu noktada durdurmak istediğimiz sürecin tekil süreç veya süreç ailesi olmasına göre iki farklı yöntem izleyebiliriz

kill

Sistem üzerinde çalışan herhangi bir sürecin pid numarasını parametre olarak alır ve parametre olarak aldığı bu değerin ait olduğu süreci öldürür.

 kill 10384

Eğer birden fazla process pid'si ile birlikte öldürülmek isteniyorsa -9 parametresi kullanılmalıdır.

kill -9 10385 10386

pkill

Eğer sistem üzerinde öldürülmek istenen süreç, pid'si yerine adı ile öldürülmek isteniyorsa pkill komutu kullanılır.

pkill -9 -u vim

killall

Eğer öldürülmek istenen tekil bir süreç yerine süreç ailesi ise killall komutu kullanılmalıdır.

killall -9 apache

Last updated