Sistem Kayıtları
GNU/Linux sistemlerde üzerinde, üçüncü parti uygulamalar loglarını farklı dizinlerde tutsalar da hali hazırda sistem üzerinde çalışan programların kayıtları /var/log altındaki çeşitli dosyalarda tutulur. Bu dosyalardan bazı önemli olanları inceleyelim.

/var/log/messages

Genel sistem kayıtlarını tutar. Sistem üzerinde kritik bir durum yaşandığında ilk bakılması gereken kayıt dosyasıdır.
1
tail -f /var/log/messages
Copied!

/var/log/auth.log

Adını İngilizce authentication kelimesinden alır. Sistem üzerinde hatalı giriş yapıldığında ya da root kullanıcısına hatalı giriş yapılmaya çalışılırsa olaylar bu dosyaya kayıt edilir.
1
tail -f /var/log/auth.log
Copied!

/var/log/dmesg

GNU/Linux sistemlerde, sistem açılışında gerçekleşen olaylar bu dosyaya yazılır. Bunun dışında donanımsal hatalar ya da çekirdekte yaşanan problemler de bu dosyaya kaydedilir.
1
tail -f /var/log/dmesg
Copied!

/var/log/cron

Zamanlanmış görevlerin kayıtları bu dosyaya yazılır. Ayrıca zamanlanmış görevleri yöneten cron servisinin kayıtları da bu dosyada tutulur.
1
tail -f /var/log/cron
Copied!
Last modified 2mo ago