Sistem Kayıtları
GNU/Linux sistemlerde üzerinde, üçüncü parti uygulamalar loglarını farklı dizinlerde tutsalar da hali hazırda sistem üzerinde çalışan programların kayıtları /var/log altındaki çeşitli dosyalarda tutulur. Bu dosyalardan bazı önemli olanları inceleyelim.

Genel sistem kayıtlarını tutar. Sistem üzerinde kritik bir durum yaşandığında ilk bakılması gereken kayıt dosyasıdır.
tail -f /var/log/messages

Adını İngilizce authentication kelimesinden alır. Sistem üzerinde hatalı giriş yapıldığında ya da root kullanıcısına hatalı giriş yapılmaya çalışılırsa olaylar bu dosyaya kayıt edilir.
tail -f /var/log/auth.log

GNU/Linux sistemlerde, sistem açılışında gerçekleşen olaylar bu dosyaya yazılır. Bunun dışında donanımsal hatalar ya da çekirdekte yaşanan problemler de bu dosyaya kaydedilir.
tail -f /var/log/dmesg

Zamanlanmış görevlerin kayıtları bu dosyaya yazılır. Ayrıca zamanlanmış görevleri yöneten cron servisinin kayıtları da bu dosyada tutulur.
tail -f /var/log/cron
Export as PDF
Copy link
On this page
/var/log/messages
/var/log/auth.log
/var/log/dmesg
/var/log/cron