Yerel Dosya Sistemleri

Dosya Sistemi Nedir

Bir dosyanın bir disk üzerinde nasıl saklandığı ve bir bilgisayarın dosyaları yönetebilmek için erişimi nasıl sağladığını kontrol eden sisteme dosya sistemi (file system) denir. Dosya sisteminin sağladıkları aşağıdaki gibidir.

 • Bir dosyanın nasıl adlandırılabileceğini belirtir.

  • Kaç karakter kullanılabilir.

  • Karakterler hangi karakter kümesinden kullanılabilir. (ASCII, UTF-8)

 • Bir dosyanın boyutunun alabileceği maksimum değeri belirtir.

  • FAT32'de bir dosya en fazla 4 GB olabilir.

 • Diske ve dosyaya ait meta verileri tutar.

  • Disk ile ilgili hangi bölümlerin kullanıldığını ve kullanılabilir olduğunu tutar.

  • Dosya ile ilgili boyut, disteki konum, oluşturulma ve değiştirilme tarihlerini tutar.

 • Kullanıcıların dizin ve dosyalara erişimlerini yönetir.

Dosya Sistemi Türleri

İşletim sistemlerinin genel olarak kullandığı dosya sistemleri aşağıdaki gibidir:

 • Linux işletim sistemi Ext2, Ext3 ve Swap,

 • MS-DOS işletim sistemi FAT 16,

 • Windows 95/98 işletim sistemi FAT 32,

 • Windows NT/2000/XP/Vista/7/8/10 işletim sistemleri NTFS,

Linux için her şey birer dosyadır. Bu dosyaları yönetmek için de dosya sistemleri bulunmaktadır. Linux disk yönetimindeki en önemli faktörlerden birisi dosya sistemleridir. Alışagelmiş sistemlerinden ziyade Linux’ta EXT ve BTRFS gibi disk sistemleri bulunmaktadır.

Performans testlerine bakıldığında Linux'un FAT ve NTFS dosya sistemleri üzerinde EXT dosya sistemine oranla yavaş çalıştığı görülür. Ayrıca, Windows, Linux tarafından kullanılan EXT dosya sistemini tanımaz.

Farklı Dosya Sistemlerini Linuxa Bağlama

Linux dağıtımları Windows tarafında kullanılan FAT dosya sistemlerini tanır. Bu dosya sistemi ile biçimlendirilmiş disk bölümlerini Linux'a aşağıdaki adımlar ile bağlayabilirsiniz.

 • Mount için dizin oluşturulur.

mkdir -p /mnt/dizin_adi
 • Disk bölümünü oluşturulan dizine bağlanır.

mount -t vfat /dev/disk_bolumu /mnt/dizin_adi
 • Dizine erişilir.

cd /mnt/dizin_adi

Windows tarafından kullanılan NTFS dosya sistemine erişmek için ekstra paketler yüklemek gerekir. Bu paketler bazı dağıtımlarda ön yüklü olarak gelmektedir. Bu dosya sistemi ile biçimlendirilmiş disk bölümlerini Linux'a aşağıdaki adımlar ile bağlayabilirsiniz.

 • Fuse ve ntfs-3g paketleri yüklenir.

sudo apt install fuse ntfs-3g
 • Mount için dizin oluşturulur.

mkdir -p /mnt/dizin_adi
 • Disk bölümünü oluşturulan dizine bağlanır.

mount -t ntfs-3g /dev/disk_bolumu /mnt/dizin_adi
 • Dizine erişilir.

cd /mnt/dizin_adi

Last updated