IP Yapılandırması

VirtualBox Ayarları

Makineye sağ tıklanarak Ayarlar açılır.

Ağ sekmesindeki Bağdaştırıcı 1 sekmesindeki, etkinleştir kutucuğunun işaretli olduğundan emin olunur. Takılı birim olarak NAT yazmalıdır.

Ağ sekmesindeki Bağdaştırıcı 2 sekmesindeki, etkinleştir kutucuğunun işaretli olduğundan emin olunur. Takılı birim olarak Köprü Bağdaştırıcısı ya da Bridged Adapter yazmalıdır.

Makine Ayarları

Makine açıldıktan sonra root kullanıcısına giriş yapılarak aşağıdaki komut ile ağ yöneticisi açılır.

nmtui

Yukarıdaki her iki aygıt için de aşağıdaki ayarlar kontrol edilmelidir.

Last updated